Pravidla projektu MorLand.cz

I. Všeobecné ustanovení

§1 Hráč registrovaný na serverech MorLand.cz akceptuje níže uvedená pravidla. Hraním na serveru také akceptujete tyto pravidla.

§2 Hráč musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky. Je zakázáno jakkoli porušovat zákony nebo Ústavu České nebo Slovenské republiky. V případě takového konání budeme kontaktovat příslušné správní orgány.

§3 Je zakázáno hledat “nedostatky” v pravidlech a poté je obcházet, zneužívat. Hráč je mimo jiné povinen tyto nedostatky oznámit vedení serveru MorLand.cz.

§4 Je zakázána reklama na ostatní projekty a služby, které nijak nesouvisí se serverem MorLand.cz. A také je zakázáno posílání a šíření škodlivých a nevhodných odkazů a JumpScarů. Reklama je bráno jako odkaz na webovou stránku, která nijak nesouvisí se serverem MorLand.cz

§5 Vedení serveru si vyhrazuje právo vám udělit ban bez udání důvodu.

§6 Hráč je povinen respektovat vedení serveru MorLand.cz a AdminTeam.

§7 Neznalost pravidel nijak neomlouvá.

§8 Je přísně zakázáno používat herní nick podobný, jako mají členové Admin Teamu, Youtubeři či jakékoliv známé osobnosti. Nick také nesmí obsahovat jakékoliv nevhodné a urážlivé slovo.

§9 Není tolerován rasismus, urážky, pomluvy, nacismus a jiná hnutí. Platí i pro herní jméno a vzhled skinu.

§10 Hráč je povinen nahlásit konání jiného hráče, pokud je v rozporu se zde uvedenými pravidly a je zakázáno navádět hráče k porušování těchto pravidel. Hráč je vždy povinen předložit důkaz, kde je jasné, že se hráč dopustil porušení pravidel. Důkaz je specifikován níže.

§10.1 Jako důkazní materiály se používají nezfalšované screenshoty (snímky obrazovky) nebo videa. Svědka nelze brát jako důkazní materiál. Jakýkoliv důkazní materiál je brán za platný pouze pokud není starší víc než 14 dní.

§11 Je přísně zakázáno používat jakékoliv prostředky, které skrývají nebo mění reálné informace o připojeném hráči a připojování se prostřednictvím těchto prostředků na naše servery.

§12 O typu a délce trestů rozhoduje AdminTeam. Reklamace je možné provádět na TeamSpeaku.

§13 Admin tým má právo vyzvat hráče k ukončení jakékoli činnosti, jenž porušuje pravidla serveru. Hráč je povinen výzvu uposlechnout.

§14 Je povoleno psát pouze těmito jazyky: čeština, slovenština, angličtina. Psaní jakýmkoliv jiným jazykem bude automaticky bráno jako spam.

§15 Hráč by měl používat dostatečně silné heslo. V případě ztráty jste za to zodpovědní pouze Vy.

§16 Pokud si hráč nepřeje, aby byly zveřejněny jeho osobní údaje, telefonní čísla, apod., ostatní hráči to musí respektovat a nezneužívat.

II. Všeobecné zákazy

§1 Je zakázáno lhát členům Admin týmu. Za lhaní se bere šíření lživých informací (nepravdivých informací).

§2 Je přísně zakázáno využívat jakýchkoliv bugů na serveru. Pokud se vyskytne jakýkoliv bug, hráči jsou povinni okamžitě nahlásit chybu. V případě, že i nadále bude hráč tohoto bugu zneužívat, bude neprodleně zabanován.

§3 Urážky typu “Jsi Loser”, “Noob”, “Kid”, “Nebreč” apod. nejsou povolené při jejich nadměrném využívání.

§4 Je zakázáno používání nevhodných, vulgárních či urážlivých nicků a skinů nebo podobné tomu, který vlastní kdokoliv na serveru.

§5 Je přísně zakázáno se vydávat za člena AT.

§6 Hráč nesmí po členech admin týmu požadovat levely, itemy, peníze apod.

§7 Je přísně zakázáno nadávat, používat vulgární výrazy, urážet či provokovat ostatní a spamovat.

§8 Platí přísný zákaz připojování se za jiný účet, máte-li aktivní ban.

§9 V případě prokázání Multi-Account tj. Multi-účet bude hráči udělen IP ban. Za multi-učet je bráno hraní na dvou postavách. Za multi-učet není bráno dočasné připojení osoby v rámci výměny itemů/peněz na jinou postavu.

§10 Pokud hráč využívá nějakou VPN síť, jeho IPv4 adresa je registrovaná mimo Česko a Slovensko nebo se připojuje přes jakýkoliv proxy server, tak mu nemusí být zpřístupněno připojení.

§11 Je zakázáno vést různé DDoS/DoS/bot útoky proti serveru.

§12 V případě, že hráč pořádá event pro hráče, nikdo na tomto eventu nesmí zemřít, v případě porušení bude udělen ban podle pravidel. Tzn., že hráč nesmí skákat do lávy, voidu atd.

§13 Módy, cheaty, klienty a všechny modifikace Minecraftu, které zvýhodňují hráče proti ostatním jsou zakázané. Zakázaný je také X-Ray resource pack. Povolen je damage indikátor a módy typu BetterPvP a také alternativní klienty jako jsou Badlion Client, LabyMod apod.

§14 Je zakázáno dělat fake eventy, tedy eventy, které jsou tvořeny za účelem zabíjet hráče.

§15 Je zakázáno, jakkoliv trollovat/otravovat záměrně ostatní hráče.

§16 Cílené obcházení AFK k získávání výhod se trestá.

III. Herní účty/účet

§1 Obchodování s Minecraft/Discord/TeamSpeak účtem na MorLand.cz je přísně zakázáno. V případě zjištění, může být daný účet smazán ze serveru.

§2 Nelze měnit stav účtu, v případě že je na něm aktivní ban. Tzn. nelze si požádat o manuální převod VIP, peněz atd.

§3 Obchodování nebo-li prodej (i nákup) jakýchkoliv účtů na serveru, výhod, her a jiných předmětů za reálné peníze je přísně zakázáno. V případě zjištění je prodejci udělen ban a jeho účet může být smazán.

§4 V případě neaktivity hráče se VIP neprodlužuje. K prodloužení VIP účtu může dojít v případě technických problémů serveru, které trvají déle než 24 hodin.

§5 Hráč o VIP přichází bez nároku náhrady v případě vypršení doby jeho trvání, porušení pravidla či zániku serveru.

§6 Pokud se vyskytne problém s placenou službou, hráč je povinen tuto náležitost nahlásit prostřednictvím e-mailu [email protected]

IV. VIP a další placené služby

§1 Pokud si hráč zakoupí nebo začne využívat prémiovou hodnost, automaticky tím schvaluje porušování Mojang zásad – tzv. EULY.

§2 Platba za prémiovou hodnost je brána jako příspěvek na provoz serveru a tudíž není vratná a nárokovatelná.

§3 Pokud hráč vlastní VIP, žádné vyjímky na bany/mute/kick/warn se nedělají.

§4 Vyhrazujeme si právo na jakoukoliv okamžitou změnu výhod VIP.

§5 V případě, že si hráč zakoupí VIP a nebude mu doručeno na serveru, je povinen to oznámit vedení serveru na TeamSpeaku či na emailu [email protected]

§6 Nezletilí hráči musí mít při zakoupení jakéhokoliv prvku za reálnou měnu souhlas zákonného zástupce. Souhlas není nutné dokládat při zakoupení, ale pouze v případě nějakého sporu.

V. Stavby

§1 Je zakázáno jakýmkoliv způsobem, ať už využitím bugů, griefovat stavby serveru a stavby ostatních hráčů.

§2 Je přísně zakázáno stavět stavby, obvody či jiné věci, které budou lagovat server.

§3 Je přísně zakázáno zneužívání bugů pomocí pistonů.

§4 AFK Fish farmy a farmy zatěžující server jsou zakázané. Stavba vám bude smazána a účet může být neprodleně zabanován. Věci získané z této farmy Vám budou odstraněny.

§5 Je přísně zakázáno griefovat okolí spawnu.

§6 V případě, že hráč staví sprosté stavby kdekoliv na serveru (zahrnuje i minihry), bude neprodleně zabanován.

VI. Serverové eventy

§1 Na eventech platí všechna pravidla pro hráče uvedené v pravidlech serveru.

§2 Je zakázáno používání Elyter či fly během eventů, pokud není uvedeno jinak. V případě použití může hráč dostat kick nebo i ban, dle závažnosti porušení.

§3 Na eventech je zakázáno jakkoliv se probugovávat přes zdi.

§4 Eventy si nárokujeme kdykoli změnit či zrušit bez upozornění.

§5 Je zakázáno používat rakety, enderperly, elytry a chorus fruits při konání eventu. V případě použití může být udělen ban na 2-3 hodiny.

VII. TeamSpeak pravidla

§1 Pro TeamSpeak platí stejná pravidla jako pro servery MorLand.cz

§2 V případě porušení pravidel TeamSpeaku bude udělen trest pouze na dané platformě, na které jste porušení pravidel vykonali, ne na Minecraft serveru.

VIII. Pravidla o ochraně osobních údajů

§1 My MorLand.cz, jsme pověřeni k ochraně tvých/vašich dat a respektování tvé/vaší/vašeho soukromí. Celé znění a pravidla naleznete na této adrese: https://www.morland.cz/gdpr.php

IX. Závěrečné ustanovení

§1 Hraním či jiným užíváním služeb MorLand.cz uživatel automaticky souhlasí s pravidly a se zpracováním osobních údajů.

§2 Pravidla jsou závazná pro všechny hráče a Admin tým na serveru.

§3 Na všech službách provozovaných MorLand.cz se dodržuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

§4 Pravidla nabývají platnost a účinnost od 1.1.2020.